|

Lokförare

Vad gör en lokförare?

En lokförares arbete består i huvudsak av att köra person- och godståg. Dessutom sammanställer lokförarna tåg på bangårdarna och kör servicelok på underhållsdepåer. De har även olika slags arbetslednings- och planeringsuppgifter.

Vad krävs av en lokförare?


För att kunna arbeta som lokförare ska man gå en utbildning som tar ca nio månader. Lokförarutbildningen består av instruktion, teoridel samt arbetspraktik. Utbildningen ges på VR Utbildningscenter i Helsingfors och i genuin arbetsmiljö. I utbildningens slutskede ska studenten avlägga ett godkänt yrkesprov.

Lokförarens arbete är ansvarsfullt och självständigt. Tågen ska köras säkert, ekonomiskt och tidtabellsenligt. Lokförarna arbetar oftast ensamma, men de ska även ha god samarbetsförmåga. I synnerhet vid arbete på bangårdar och underhållsdepåer betonas vikten av förmågan att kunna arbeta i grupp.

Lokförarens arbete är även kundservice.

Arbetet är oregelbundet skiftarbete. Omkring en tredjedel är nattarbete. Hur långa arbetspassen är varierar kraftigt.

Hur blir man lokförare?

Ansökningstiden till lokförarutbildningen infaller vanligtvis i januari-februari och augusti-september. Mer information om lediga platser finns under rubriken Lediga arbetsplatser.

De som väljs till utbildningen ska vara minst 18 år gamla och tala flytande finska. Lämplig utbildning är yrkesinriktad utbildning helst inom teknik eller studentexamen. Arbetserfarenhet i synnerhet av uppgifter inom transportbranschen räknas som merit. Utgående från ansökningarna kallas en del av de sökande till en personlig intervju och efter intervjun går de utvalda vidare till lämplighetstest.

Förutom grundutbildningen utgör även den sökandes personliga egenskaper ett viktigt urvalskriterium. Som lokförare ska man ha skarpa sinnen. God hörsel, syn och färgseende är speciellt viktiga. Man ska även ha en god allmän hälsa.

Utbildningen är gratis. Man får VR:s fribiljett för resorna mellan hem och kursplats. Studenten kan anhålla om studiestöd från FPA.

Vilka möjligheter erbjuds?


VR Group ingår ett arbetsavtal med dem som avklarat kursen. Arbetsplatsen är den ort som nämnts i annonsen. När kompetensen ökar kan man söka till bland annat sakkunnig- och arbetsledaruppgifter.