Hemsidan > Arbetssökning
|

Mångsidig VR Group

VR Group har en viktig roll i det finländska samhället som transportör av människor och varor. Hos oss utför de anställda ett meningsfullt arbete.

På dessa sidor hittar du information om hur det är att arbeta hos VR Group. Du kan bekanta dig med vad våra medarbetare berättar och läsa beskrivningar över olika yrken. Vidare berättar vi vilka utvecklingsmöjligheter vi erbjuder vår personal.

VR Group har en personal på ca 12 400 personer. Av dem är 23 procent anställda hos VR Transpoint, 20 procent hos VR Track och 17 procent hos VR.

De största yrkesgrupperna är

Lokförare
Bangårdsarbetare
Montörer
Konduktörer
Busschaufförer
• Bilchaufförer inom godstrafiken
Trafikledare
Säljassistenter

Dessutom har VR Group många experter från olika branscher, såsom försäljning, marknadsföring, ekonomi, HR, kommunikation, miljö, juridik, IT, materialteknik samt banbygge.

Största delen av personalen har fast anställning. Antalet visstidsanställda ökar under somrarna då VR Track sysselsätter 200-300 säsongarbetare inom banbygge och -underhåll.

På våra webbsidor kan du bläddra i lediga arbetsplatser och lämna in en ansökan. Endast elektroniska ansökningar tas emot.