Hemsidan > Ansvarighet > Miljö
|

Miljöhandlingar på bred basis


Tåget är det miljövänligaste transportmedlet. VR-koncernen utvecklar sin miljöverksamhet kontinuerligt.

I december 2007 publicerade VR 12 miljölöften, som det är meningen att infria före år 2012. Hittills har koncernen bland annat övergått till ekologisk el samt halverat koldioxidutsläppen från tågtrafiken. VR har även satsat speciellt på att minska energiförbrukningen samt på att förbättra renligheten på tågen och stationerna.