Hemsidan > Ansvarighet > Kundbetjäning
|

VR eftersträvar nöjda kunder


VR-koncernen eftersträvar nöjda kunder. Koncernen vill erbjuda sina kunder högklassiga, lätt tillgängliga tjänster.

VR utvecklar sina tjänster utgående från kundernas behov. Vilka behoven är utreds bland annat med hjälp av kundenkäter och responser. Målet är att utveckla verksamhetsmetoder ännu mera kundorienterade än tidigare.