Hemsidan > Ansvarighet
|

Ansvarighet utgör grundpelaren för VR Groups verksamhet


Ansvarighet innebär för VR-koncernens del att företaget bryr sig om sina kunder, sin personal, sin ekonomi, miljön och säkerheten. Ansvarigheten utgör en del av den normala verksamheten.