Hemsidan > VR-koncernen > Historia
|

VR fungerar med respekt för sitt förflutna

1800-talet

Järnvägstrafiken inleddes på bansträckan mellan Helsingfors och Tavastehus 17.3.1862. Säkerheten var en viktig faktor vid planeringen av banan, på banan fanns inte en enda plankorsning och i början gick tågen varannan dag i olika riktning.

1900–1960

Finlands bannät var till största delen färdigt vid Finlands självständighet. I slutet av 1800-talet hade banorna byggts från söder till norr, och i början av 1900-talet de tvärgående banorna från väst till öst. Tågtrafiken hade ett kraftigt uppsving.

1930-talet var för tågresandet guldtid såväl i Finland som i det övriga Europa. Alla tiders passagerarrekord slogs på 1940-talet, när befolkningen började förflytta sig från lantgårdarna till fabriker och arbetsresorna förlängdes. Efter kriget började man förnya materielen och dieselloken togs i bruk. Levnadsförhållandena i Finland förbättrades, och folket ville ut och resa. Järnvägen gjorde reklam för ringresor.

1960–2000

Den stora upprustningen av banor inleddes på 1960-talet. De första eltågen kom i trafik år 1969. De sista ångloken togs ur trafik år 1975. Samarbetet med industrin intensifierades. Som ny service lanserades biltåget för skidturisterna till Lappland.

1980–90 inleddes omorganiseringen av Statsjärnvägarna. År 1990 blev det statliga ämbetsverket VR ett affärsverk och fem år senare ett statligt bolag. Det av staten helägda aktiebolaget VR-Group Ab med sina dotterbolag grundades 1.7.1995. De nya InterCity-tågen sattes i trafik i medlet av 1980-talet. Tio år senare steg VR in i Pendolino-eran på kustbanan mellan Helsingfors och Åbo. Den första stadsbanan blev färdig mellan Helsingfors och Dickursby år 1996.

2000-talet

Under 2000-talet har Pendolino-trafiken utvidgats. I godstrafiken har de första tågen med en axellast på 25 ton tagits i bruk. Största delen av persontrafiken omfattas av den automatiska tågkontrollen som förbättrar tågtrafikens säkerhet.

Stadsbanan mellan Dickursby och Kervo blev färdig i augusti 2004. Genbanan mellan Kervo och Lahtis, som blev färdig på hösten 2006, har lett hela VR-koncernen in i en ny era inom tågtrafiken.