Hemsidan > VR-koncernen > Verksamhetsområden
|

Koncern med tre verksamhetsområden

VR-koncernen är ledande transportör inom gods- och persontrafiken i Finland.

Persontrafik
VR erbjuder resenärerna mångsidig service inom tåg- och busstrafiken. Tågtrafiken sköts av VR och busstrafiken av Oy Pohjolan Liikenne Ab. Avecra Ab sköter catering- och restaurangverksamheten på fjärrtågen och järnvägsstationerna.

Logistik
VR Transpoint erbjuder expertis inom järnvägs-, styckegods- och massgodslogistik samt internationell logistik.

Infrastrukturbyggandet
VR Track Oy erbjuder tillsammans med sina dotterbolag projekterings-, bygg- och underhållstjänster åt staten, kommunerna, hamnarna och företag som använder järnvägstjänster.