Hemsidan > VR-koncernen
|

VR-koncernen - ett modernt serviceföretag

VR Group är idag ett mångsidigt, miljövänligt och ansvarsfullt serviceföretag inom resande, logistik och infrastrukturbyggande.

VR Group ägs till hundra procent av finska staten. Koncernen har verksamhet främst i Finland, men också utomlands, speciellt i Ryssland och Sverige. Koncernen har ca 11 500 anställda och dess omsättning år 2011 uppgick till 1 437,2 miljoner euro.

VR Groups grundläggande uppgift är att producera högklassiga och miljövänliga rese- och logistiktjänster. Inom infrastrukturbyggandet producerar man tjänster som baserar sig på kundernas behov och som täcker projektens hela livscykel.