VR Group - ett mångsidigt företag inom transportbranschen

VR Group är ett mångsidigt, miljövänligt och ansvarsfullt serviceföretag inom resande, logistik och infrastrukturbyggande.

Koncernen har ca 10 000 anställda.