Etusivu > VR Group > Toimintaympäristö
|

VR Groupin toimintaympäristössä on monia muuttujia

Koko rautatiesektoria ja merkittävää osaa VR Groupin toiminnasta säännellään tarkasti sekä EU:ssa että kansallisella tasolla. Sääntely on dynaamista ja se muuttaa VR Groupin toimintaympäristöä jatkuvasti.

VR Groupilla on laajat ja monipuoliset sidosryhmät. Säännöllinen yhteistyö eri sidosryhmien kanssa on tärkeää, jotta VR Group voisi vastata eri sidosryhmien odotuksiin ja toisaalta parantaa omia toimintaedellytyksiään.

VR Groupin toimintaympäristö on maantieteellisen sijainnin vuoksi poikkeuksellinen moniin muihin Euroopan maihin verrattuna. Toiminta-ympäristöön vaikuttavat myös monet maailmanlaajuiset ilmiöt ilmaston-muutoksesta globalisaatioon. Ne tarjoavat liiketoiminnalle mahdollisuuksia mutta aiheuttavat myös haasteita.

VR Group pyrkii vaikuttamaan toimintaympäristöönsä erilaisin keinoin. Konsernin vaikuttamistoimien painopiste liittyy valtion omistaman ja Liikenne-viraston hallinnoiman rataverkon kehittämiseen, koska monet konsernin omat kehittämistoimet, kuten matka-aikojen lyhentäminen ja tavaraliikenteen tehostaminen, edellyttävät nykyistä parempaa infrastruktuuria. Valtion panostukset rataverkkoon tarjoaisivat mahdollisuuksia myös VR Trackille.

Lue lisää VR Groupin toimintaympäristöstä verkkovuosiraportistamme.