Etusivu > Vastuullisuus > Asiakkaat
|

Asiakasta varten

Asiakkaat ovat VR Groupin toiminnan lähtökohta, ja asiakaslähtöisyys on konsernin arvoista tärkein. Asiakas nähdään VR Groupissa myös yhtenä vastuullisuuden teemana perinteisten teemojen rinnalla. Asiakkaan kannalta olennaisina asioina pidetään esimerkiksi turvallisuutta, junaliikenteen täsmällisyyttä, avointa keskustelua ja kykyä uudistua.

VR Groupin kaikki liiketoimintadivisioonat tekevät työtä ja uudistavat toimintaansa palvellakseen asiakkaitaan entistä paremmin. Asiakkaat otetaan myös entistä tiiviimmin mukaan palvelujen kehittämiseen.

VR parantaa junamatkustajien matkustuskokemusta esimerkiksi täsmällisyyttä nostamalla, hinnoittelua uusimalla ja palvelua parantamalla. VR Transpointin tavoitteena on tuottaa kilpailukykyisiä ja yhdessä asiakkaiden kanssa kehitettyjä kuljetusratkaisuja, joissa junat ja rekat täydentävät toisiaan. VR Track tarjoaa infra-alan asiakkailleen entistä asiakaslähtöisempiä ja tehokkaampia ratkaisuja, joiden tuottamisessa hyödynnetään modernia tekniikkaa.

Eri liiketoimintadivisioonien kehitystyöhön voi tutustua tarkemmin VR:n, VR Transpointin ja VR Trackin omilla nettisivuilla tai lukemalla sähköistä vuosiraporttiamme.